PERSONALS O EN EQUIP
 
 
1998    Millor obra de l'any
            Premi de l'Ajuntament de Lisboa a la millor  obra d'Arquitectura i d'integració
            Urbana.
            Oscar de excelencia por la Arquitectura y diseño de interiores.
 
            Atrium Saldanha. Lisboa: Oficines, Centre comercial y parking public.
 
 
1997     Finalista «Equerre d'Argent». Le Moniteur. Paris
 
             Seu social del banc PARIBAS, plaça Marché Saint Honoré. Paris.
 
 
1991     Ruban d'Argent du Ministère de l'Environement et Cadre de Vie. França.
 
             Area de serveis en l'autopista: «Aire des Volcans» en Clermont  Ferrand. Francia.
 
 
1985     Medalla de plata de l'innovació. Bâtiment 1985. Paris
 
             Procediment de coloració del formigó per impregnació Ramón Collado coinventor y
             copropietari de la Patent.
 
1980     Ciutat de Barcelona.
 
              Reconversió de la antiga fàbrica de ciment «SANSON» en la seu del «TALLER D'
              ARQUITECTURA».
BIOGRAFIA
LLIBRES
REVISTES
CONFERENCIES
PROJECTES
DISENY
INVESTIGACIO
PREMIS
ESPANYOL
CATALA
ENGLISH
FRANÇAIS
INICI