INVESTIGACIÓ, PATENTS, MODELS I MARQUES
 
2001
Registre d'una patent i models(2000) en Europa i en altres països del mon.
 
2000
Registre d'una patent d'un forjat, en Espanya, nº 200001719.
Registre d'un model d'utilitat, d'un soport de plaques de vidre, en Espanya, nº 200001602.
Registre de models de mobiliari urbà, en Espanya, nº ES I 148311.
Registre d'un model d'una cadira, en Espanya, nº 149025.
 
1988-99
Investigació sobre sistemes de façanes de doble pell de vidre i noves calitats de vidres, estuc industrial i aplicacions de la fibra òptica en l'il.luminació.
 
1995-97
Estudi i realització de portes C/F invisibles (Paribas/Paris) i desenvolupament de façanes doble pell de vidre.
 
Gener 1994
Registre d'una marca en França, nº 94503708. “ARCHITMAISON”.
 
1989-1991
Estudi i realizació d'una de las 1eres façanes de doble pell de vidrie     (Decaux/Paris).
 
1987-89
Estudi i realizació d'una de las 1eres façanes en vidrie agradad (VEA) en doble   vidre aillant (Swift/Bruselas).
 
Març 1987  
Estudi i realizació d'una de las 1eres façanes en vidre encolat (VEC) y la 1era   en el mon con carpinteria d'acer inox (Rochas/Paris).
 
1986-88
Estudi i realització d'una de las 1eres façanes en vidre agrafat (VEA) (P.Gobierno-Montpellier).
 
Decembre 1983
Patent francés nº 2.557.619 “Procédé de construction de bâtiments”.
 Registre de models en França, nº 834869 de “14 de modèles maisons”.
 
Enero 1982
Registre Internacional d'un model de “Colonne vitrée appliquée sur une façade de   bâtiment”.
 
Diciembre 1981
Patent francés nº 81/24.054 “Composition du béton pour la construction d´ouvrages de génie civil”.
 
Julio 1981
Patent francés nº 2.509.287 “Procédé de coloration du béton par imprégnation”.
 
Julio 1981
Patent francés nº 81.14499 “Un profilé destiné à assembler deux panneaux de    construction”.
 
>>>>>