12 Juliol 2004               Conferencia en l'Escola d'Ingeniers Industrials de Barcelona
                                       Economía d'Energía - Doble Façana.
 
25 Octubre 2003               Concreta ´03 - EXPONOR - Feira Internacional do Porto.
                                       Seminário "Qualidade na Construção". PORTO (Portugal).
 
17 Octubre 2003               I Jornada de Física Aplicada en Arquitectura.
                                       "Transparencia, qualitat, estanqueitat i estalvi d'energía. Façanes de doble pell". Facultat de Ciències. Saragossa.
 
22 Març 2001               Museu d'Escultura de Sao Paulo  MUBE. Brasil.
                                       Projectes i realitzacions. Experiencia de Ramón Collado.
 
12 Febrer 2001               BAU, Escola de Disseny. Barcelona.
                                        Presentació d'algunes obras y projectes:
                                        Les diferents escalas del diseny: Del diseny urbà al diseny d'objetes.
 
14 Novembre 2000        Ponencia en el “Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
                                        Barcelona”.
                                        El formigó prefabricat en la construcció arquitectonica.
 
Abril 1999                      Construmat 15-04-1999. Palau de Congresos. Barcelona.
                                       El projecte de la façana lleugera d'alta tecnologia. Organitzada per la
                                        ASEFAVE.
 
Setembre 1996               Congreso sobre el hormigón  en  Cartagena d'Indias. Colombia.
                                        Presentació de les obres del Taller d'Arquitectura:
                                        Experiencia en las realitzacions en formigó arquitectonic.
                                        Organitzada per la Asociació Colombiana de Productors de Concreto
                                        “ASOCRETO”.
 
Octubre 1988                  Conferencia en el Colegi de Arquitectos  de  Moscú.
                                        Experiencia del Taller de Arquitectura y prefabricació.
 
Novembre 1987             Participació en el seminari “L´habitat en Espagne” Paris.. (CFCE).
                                        Organitzada per el “Centre Français du Commerce Extérieur”
 
Març 1987                     “Association des Ingénieurs des Villes de France” (I V F).
                                        Presentació de les obres del barri Antigone. Montpellier.
 
Març 1986                     Formació continua en la « Ecole Nationale des Ponts et
                                        Chaussée. (E N P C).
                                        Prefabricació i Arquitectura.
 
Octubre 1984                  Presentació als alumnes de la «Ecole Militaire du Génie».
                                        Versailles.
                                       Experiencia del Taller d'Arquitectura.
 
Novembre 1981             Inmersió opció Edificació 1981 - 23 alumnes. ENPC (Ecole
                                       Nationale des Ponts et Chaussée).
                                        Programa organitzat per el «Ministère de l´Urbanisme et du Logement».
                                        França:
                                        Misió i objetius de l'Arquitecte i els Ingeniers.
 
Octubre 1981                  Curs sobre els sistemes generals de construcció, als alumnes
                                        de la ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussée):
                                        Presentació de les obres en Marne-la-Vallée.
 
Septembre 1980               Participación en el jurado de la tesis de fin de ciclo: PROMOCA.
                                        Nanterre.Paris.
                                        Atribució del diploma d'Arquitecte als estudiants.