RAMON COLLADO
Nascut el 27-04-1946 en Segorbe (Castelló  Espanya)
Tel. (34) 93-201-82-21 / Fax: (34) 93-201-92-48
E-mail: racoiz@coac.net / rc@ramoncollado.com / Web: www.ramoncollado.com
 
FORMACIÓ:
 
Arquitecte  (18-11-80), inscrit en el «Col.legi d'Arquitectes de Catalunya» nº 20.252-5 i en l'«Ordre d'Architectes de l´Ile-de-France» Paris, nº 11333.
 
EXPERIÈNCIA:
 
El Seu curriculum vitae segueix el del Taller d'Arquitectura.
 
1964-1999
Partner - Director Realització de Ricardo Bofill - Taller d'Arquitectura.
Participa durant 35 anys en el desenvolupament de tots los projectes d'ejecució realitzats en el mon.
Responsable d'un equip d'arquitectes i ingeniers de 6 a 15 persones.
Responsable de un equip de caps de projectes encarregats de la realització.
 
REFERÈNCIES:
 
Vivendes: Espanya, França, Holanda, Suecia, Japó, Argelia, Luxemburg, Colombia.
 
Hotels:     Espanya, Portugal, França, Bulgaria, Vietnam.
 
Seus socials: França, Belgica.
 
Oficines:   Espanya, França, Holanda, Rusia, Japó, Portugal, Marroc, USA,
                  Luxemburg, Republica checa.
 
Equipaments: Espanya, França, Italia, Andorra.
 
Parcs i Jardins: Espanya, França.
 
Interiors, mobiliari: Espanya, Portugal, França.
 
 
ACTIVITAT INDEPENDENT:
 
Decembre 1999
 
Ramon Collado, tria desenvolupar una activitat independent, amb Promotors publics i privats, Arquitectes i ingeniers, Empreses i Industrials.
Aquesta activitat pot consistir en les misions seguents:
- Projectes: misions completes o parcials.
- Direcció d'Obres.
- Consell.
- Investigació sobre sistemes constructius i materials.
 
Gener 2001
 
Creació de la societat “Ramon Collado  Arquitecto, S.L.”
 
A)  Treballo amb contracte directe amb els promotors dels projectes seguents:
 
1-     Arquitecte associat, estudis d'arquitectura, direcció de les obres i responsable de la concepció de la
        Arquitectura interior de la nova seu social de CARTIER en Paris.
2-     Estudis de tipologies, detalls i asistencia a la direcció de les obres de las vivendes WEIDERT en
        Luxemburg.
3-     Arquitecte associat al arq. Joao PACIÊNCIA , concepció general, arquitectura interior i mobiliari, de
        un hotel 5 estrelles amb 280 habitacions: SHERATON PORTO, Portugal.
4-     Projecte de nous habitacles de transformadors electrics, prefabricats per CETRAVI VINAROS,
        S.L., producció 250 unitats / any Espanya
5-     Avantprojecte d'una casa per a un industrial de Galicia.
6-     Avantprojecte de remodelació d'un edifici del segle XVII-XVIII protegit, en Luxemburg.
7-     Projecte de 20.000.- m2 de oficines, comerços i allotjaments en Andorra.
8-     Arquitecte associat al arq. Joao PACIÊNCIA, projecte d'un hotel de luxe de 243  habitacions en
        LISBOA.
9-    “L'Illa Isozaki”, colaboració en un projecte de idees per a un parc tematic cultural i hotel de 4
        estrelles en Blanes, Costa Brava, Espanya de 55.000.- m2.
10-   Projecte d'urbanisme i  urbanització  de 36,50 Ha, per al desenvolupament d'una zona hotelera i residencial
        en Ampolla, Delta de l'Ebre( Parc Nacional), Espanya.
11-   Projecte de nova Estació i parking de autobusos i oficines en Expo-Lisboa. Associat al arq. J.
        Paciência.
 
B)  Concursos:
 
12-  Arquitecte seleccionat en l'any 2000, en el concurs de “Prolhasa  Diputació de Barcelona”, per als
        projectes a realitzar en els tres proxims anys.
13-   Ordenació de la Plaça LESSEPS, Barcelona. 12-02-2001.
14-   Hotel de 5 estrelles, amb 300 habitacions i edificis de oficines en l'Expo, Lisboa, associat amb el arq.
        Joao Paciencia: 40.000.-m2 . 03-09-2001.
 
C)  altres projectes:
 
15-  Projecte i realització de mobiliari urbà, en granit-metall i prefabricats en formigó
       arquitectonic, ya protegits els models d'un banc i una font, fabricats per Marbres Marquès,
       S.L.  Barcelona.
16-   Models protegits de mobiliari interior: taules (model “Carmen”) i cadires (model “Lotty”).
17-   Patent registrada d'un sistema de construcció en sec i montatge rapid de l'estructura, amb
       instalacions integrades, reducció sensible del cost global: “ARCHITMAISON”.
       Estudis de façanes lleugeres industrializades, murs cortina, façanes dinamiques de doble pell, millorant
       l aillament termic (estalvi d´energia), acustic i confort.